ข้อมูลผลิตภัณฑ์

น้ำมันมะพร้าวกลั่นเย็น

ชื่อผลิตภัณฑ์:น้ำมันมะพร้าวกลั่นเย็น
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน:อาหารและเครื่องดื่ม
วัตถุดิบหลัก:มะพร้าว
ส่วนประกอบ:
ประโยชน์:ขลู่
ขั้นตอนการผลิต:
สถานที่ผลิต:วิสาหกิจชุมชนตำบลวันยาว
ตำบล:วันยาว
อำเภอ:ขลุง
จังหวัด:จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์:22110
โทรศัพท์:
สถานที่จำหน่าย:วิสาหกิจชุมชนตำบลวันยาว
ราคาขาย:100 บาท
มาตรฐานการรับรอง:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คำช่วยค้นหา(Keyword):น้ำมัน,มะพร้าว