ข้อมูลผลิตภัณฑ์

น้ำหมักจากหอยเชอรี่

ชื่อผลิตภัณฑ์:น้ำหมักจากหอยเชอรี่
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน:ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ประวัติความเป็นมา:เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อผลผลิตในนา
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:ลดการใช้สารเคมี และกำจัดศัตรูพืช
วัตถุดิบหลัก:หอยเชอรี่  กากน้ำตาล   หัวเชื่อ ( พ.ด)
ส่วนประกอบ:กากน้ำตาล+หอยเชอรี่
ประโยชน์:บำรุงต้นไม้
แหล่งวัตถุดิบ:นาข้าว/แหล่งน้ำ
ขั้นตอนการผลิต:-
สถานที่ผลิต:วิสาหกิจชุมชนคืนป่าสู่นาทาม
ตำบล:สะแก
อำเภอ:สตึก
จังหวัด:บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์:31150
โทรศัพท์:-
สถานที่จำหน่าย:วิสาหกิจชุมชนคืนป่าสู่นาทาม
ราคาขาย:35 - 50 บาท / ขวด
มาตรฐานการรับรอง:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คำช่วยค้นหา(Keyword):-
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:3/25/2010 4:42:54 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:6/21/2010 9:14:49 AM
จำนวน view:2328 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ: