ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

ชื่อผลิตภัณฑ์:ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน:อาหารและเครื่องดื่ม
ประวัติความเป็นมา:-
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:-
วัตถุดิบหลัก:-
ส่วนประกอบ:-
ประโยชน์:-
แหล่งวัตถุดิบ:-
ขั้นตอนการผลิต:-
สถานที่ผลิต:-
ตำบล:ท่าไม้
อำเภอ:พรานกระต่าย
จังหวัด:กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์:-
โทรศัพท์:-
สถานที่จำหน่าย:-
ราคาขาย:-
มาตรฐานการรับรอง:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คำช่วยค้นหา(Keyword):-
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:3/25/2010 2:53:11 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:9/27/2011 11:21:09 AM
จำนวน view:1165 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ: