ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โคมไฟจากกะลามะพร้าว

ชื่อผลิตภัณฑ์:โคมไฟจากกะลามะพร้าว
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน:เครื่องมือ เครื่องใช้
ประวัติความเป็นมา:เนื่องจากทางชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศราฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)ให้ดำเนินโครงการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมที่มีการจักสานจากไม้ไผ่อยู่แล้วจึงมีการพัฒนามาเป็นโคมไฟและกระปุกออมสินจากเศษวัสดุที่เหลือใช้จึงมีการนำวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:ใช้กะลามะพร้าวในการผลิตผลิตภัณฑ์นี้
วัตถุดิบหลัก:กะลามะพร้าว
ส่วนประกอบ:กาว/หวาย/สายไฟ/หลอดไฟ
ประโยชน์:ใช้ในการอ่านหนังสือตอนค่ำคืนเพื่อลดการไฟฟ้าภายในบ้าน
แหล่งวัตถุดิบ:ชุมชนบ้านโพนแพง
ขั้นตอนการผลิต:1.ขัดกะลามะพร้าวด้วยเครื่องขัด 2 หัว ให้เกลี้ยง
2.ตัดกะลามะพร้าวให้เป็นรูปทรงต่างๆตามที่ต้องการ
3.หยอดกาวเพื่อติดให้เข้ากัน
4.ประกอบให้เข้ากันและนำสายไฟเข้ามาติดตั้งและใช้งานได้
สถานที่ผลิต:ชุมชนบ้านโพนแพง
ตำบล:ดินจี่
อำเภอ:คำม่วง
จังหวัด:กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์:46180
โทรศัพท์:-
สถานที่จำหน่าย:ชุมชนบ้านโพนแพง
ราคาขาย:350-400
มาตรฐานการรับรอง:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คำช่วยค้นหา(Keyword):-
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล:นางสาวจันทลักษณ์ ผาสารคำ
วันที่บันทึกข้อมูล:5/23/2012 9:56:14 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:5/23/2012 10:16:48 AM
จำนวน view:5441 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ: