ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เสื่อกก

ชื่อผลิตภัณฑ์:เสื่อกก
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน:เครื่องมือ เครื่องใช้
ประวัติความเป็นมา:
  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของทั้งชาวอีสานและเหนืออาศัยอยู่รวมกันในหมู่ที่ 4 ทำให้เกือบทุกครัวเรือนสามารถทอเสื่อกกได้เป็นวิถีชีวิต และมีการพัฒนาลวดลายให้แปลกใหม่ขึ้น เช่น ลายตราหมากฮอส ลายกระจับ ลายดอกจันทร์ และลายสโหล่ง ปัจจุบันยังไม่มีการรวมกลุ่มที่มีระบบการจัดการอย่างเป็นทางการ ต่างคนต่างทำและต่างขายร่วมกันตามบ้านเรือน และส่วนใหญ่เน้นการทำเพื่อใช้เองในครัวเรือนเป็นหลัก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:

เหนียว คงทน

วัตถุดิบหลัก:ต้นกก
ส่วนประกอบ:วัสดุอุปกรณ์ในการทำ<br /> 1. กกหรือไหล<br /> 2. เชือกไนลอนหรือเชือกเอ็น<br /> 3. ฟืมทอเสื่อ 1 เมตร<br /> 4. โฮมทอเสื่อ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร<br /> 5. ไม้สอดกก <br />
ประโยชน์:ปูพื้น รองนั่ง รองนอน
แหล่งวัตถุดิบ:ภายในชุมชน
ขั้นตอนการผลิต:ขั้นตอนการทำ<br /> 1. นำกกหรือไหลมากรีดออกเป็นเส้นไปตากแดดประมาณ 1 อาทิตย์<br /> 2. เมื่อแห้งแล้วนำมาย้อมสีตามต้องการ โดยสีที่ย้อมเป็นสีเคมีอย่างดี ส่วนมากจะย้อม<br /> สีน้ำตาลและสีขาว สีแดง สีน้ำเงิน<br /> 3. นำเชือกไนลอนหรือเชือกเอ็นขึงที่โฮมทอเสื่อให้เป็นเส้นตามโฮมและฟืม<br /> 4. นำกกหรือไหลสอดเข้ากับไม้สอดเพื่อที่จะสอดเข้ากับโฮมทอเสื่อ<br /> 5. เมื่อสอดกกหรือไหลเข้าไปแล้วผลักฟืมเข้าหาตัวเองให้กกหรือไหลแน่นติดกัน<br /> เป็นลายต่าง ๆ <br /> 6. ลายที่ทอเป็นประจำและเป็นที่นิยมคือ ลายมัดหมี่ ลายธรรมดา ลายกระจับ<br /> 7. จากนั้นก็นำเสื่อกกที่ทอแล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น หมอน อาสนะ <br /> หนอนทอฟฟี่(หมอนข้าง) เสื่อพับ ที่รองแก้ว หมอนสามเหลี่ยม<br />
สถานที่ผลิต:หมู่ที่ 4
ตำบล:บ้านน้ำพุ
อำเภอ:คีรีมาศ
จังหวัด:สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์:64160
โทรศัพท์:0844922187
สถานที่จำหน่าย:หมู่ที่ 4 บ้านน้ำตกสายรุ้ง
ราคาขาย:50-100
มาตรฐานการรับรอง:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คำช่วยค้นหา(Keyword):-
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล:อุเทน โฉมคุ้ม
วันที่บันทึกข้อมูล:7/11/2011 12:55:15 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/25/2011 2:29:58 PM
จำนวน view:2110 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ: