ข้อมูลผลิตภัณฑ์

น้ำยาล้างจาน มิตรรักษ์

ชื่อผลิตภัณฑ์:น้ำยาล้างจาน มิตรรักษ์
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน:อื่นๆ
ประวัติความเป็นมา:-
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์:มีส่วนผสมของมะกรูดและสับปะรดแท้จากธรรมชาติ
วัตถุดิบหลัก:-มะกรูด
-สับปรด
-หัวเชื้อน้ำยาล้างจาน
ส่วนประกอบ:-
ประโยชน์:ใช้ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารทุกชนิด
แหล่งวัตถุดิบ:บ้านหนองอุโลก
ขั้นตอนการผลิต:-เตรียมสับปะรดและมะกรูด
-ต้มให้สุก
-ผสมกับหัวเชื้อน้ำยาล้างจานตามอัตราส่วน
สถานที่ผลิต:บ้านหนองอุโลก
ตำบล:หนองมะค่าโมง
อำเภอ:ด่านช้าง
จังหวัด:สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์:-
โทรศัพท์:0871714933
สถานที่จำหน่าย:กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอุโลก
ราคาขาย:20
มาตรฐานการรับรอง:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คำช่วยค้นหา(Keyword):-
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล:ชุมพล มณีเนตร
วันที่บันทึกข้อมูล:12/21/2010 9:24:31 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1838 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ: