ข้อมูลผลิตภัณฑ์

กระด้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์:กระด้ง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน:เครื่องมือเครื่องใช้
วัตถุดิบหลัก:ไม้ไผ่
ส่วนประกอบ:หวาย
ประโยชน์:ใช้ตากของให้แห้งเช่นปลา,พริก,ข้าว
ขั้นตอนการผลิต:เลือกไม้ไผ่ที่อายุ 1-2 ปี นำมาตัดเป็นท่อนๆให้ยาวประมาณ 1-1.50 ซม. ผ่าไม้เป็นซีกๆ และรีดเป็นเส้นตอกตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นสานเป็นลายตามความถนัด
สถานที่ผลิต:ศูนย์พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งสว่างพัฒนาหมู่ 8 (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ต.ดินจี่)
ตำบล:ดินจี่
อำเภอ:คำม่วง
จังหวัด:กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์:46180
โทรศัพท์:0879925929
สถานที่จำหน่าย:ศูนย์พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งสว่างพัฒนาหมู่ 8 (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ต.ดินจี่)
ราคาขาย:80-100 บาท
มาตรฐานการรับรอง:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คำช่วยค้นหา(Keyword):กระด้ง