ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

การสานแห-สวิง และการย้อมสีธรรมชาติ

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายสม นารีจันทร์
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:การสานแห-สวิง และการย้อมสีธรรมชาติ
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม -› เครื่องมือเครื่องใช้
วิธีการ/กระบวนการ:

ลักษณะของภูมิปัญญา / ความเชี่ยวชาญ

 

                                                การสานแห

                อุปกรณ์ในการสาน  คือ    กิม  ปาน  เชือก  ด้าย

กิม          คือไม้ไผ่มาเหลาให้แบนหนาประมาณ  3-4 มิลลิเมตร กว้าง 1 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หัวแหลมมน

ประมาณ 1ใน 3 ส่วนของความยาว เจาะทะลุยาวตามส่วนหนึ่งในสามมีเดือยตรงกลาง

ส่วนท้ายใช้มีดควงให้เป็นตัวยู

                ปาน        เหลาไม้ไผ่ให้แบนคล้ายไม้บรรทัดยาว 5-6 นิ้ว หนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ความกว้าง

ขึ้นอยู่กับตาของแหที่ต้องการ

วิธีการสาน           เอาด้ายไนล่อนสีขาวมาทำจอม คือ จุดเริ่มต้นในการสาน ลักษณะการทำจอมมีบ่วงไว้สำหรับห้อยแขวนระหว่างสาน เมื่อสานให้มีความยาวประมาณ 3 เมตร แล้วทำแห่งสำหรับผูกเพลาปล่อยตาลงอีกประมาณ 50 เซ็นติเมตร แล้วค่อยเอาโซ่หรือลูกตะกั่วหรือลูกแหมาสานต่อจากด้ายเป็นเสร็จ               

วิธีการย้อม            เอาเปลือกไม้ประดู่มาต้มเคี่ยวให้แดง พอน้ำร้อนแดงได้ที่ ยกลงปล่อยให้อุ่นพอประมาณ ให้เอาแหลงแช่ประมาณ 2-3        ชม. จึงนำออกตากแดดให้แห้ง จากนั้นนำไปแช่น้ำโคลนประมาณ 1-3 ชม. จึงนำไปวักแหก็จะมีสีดำคงทนไม่ขาดง่าย

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:พ่อ แม่
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์ผู้รู้
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:สุดารัตน์ อามาตร
วันที่บันทึกข้อมูล:11/16/2010 5:49:37 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:6739 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด