ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

ล่าสัตว์ป่า

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายบุญยัง คำสุภาพ
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:ล่าสัตว์ป่า
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม -› อื่นๆ
วิธีการ/กระบวนการ:

ลักษณะของภูมิปัญญา / ความเชี่ยวชาญ

                               

มีความรู้ความชำนาญในการจับสัตว์ป่าที่นำมาเป็นอาหารได้ และพบเห็นได้ทั่วไปในป่า อาทิ

                1.  ตะกวด หรือ แลน มีลักษณะคล้ายตัวเงินตัวทอง

                2.  กระแต  อาศัยอยู่ตามโพรงไม้ กินหมากไม้เป็นอาหาร

                3.  กระรอก  อาศัยอยู่ตามโพรงไม้ กินหมากไม้เป็นอาหาร

                4.  อีเห็น, ชะมด                 มีลักษณะคล้ายแมว

                5.  จอนฟอน หรือ พังพอน มีลักษณะคล้ายๆ หนู แต่ตัวใหญ่กว่า

                6.  แย้ มีลักษณะเหมือนกิ้งก่า มีสีเหลืองแดง ตัวไม่มีเกล็ด อาศัยอยู่ในรู

                7.  กิ้งก่า หรือ กะปอม สามารถเปลี่ยนสีได้ตามสิ่งแวดล้อม ตัวมีลักษณะเป็นเกล็ดแข็ง กินแมลง

                8.  นกชนิดต่างๆ อาศัยอยู่ตามป่าเขา กินหมากไม้ กินหนอน หรือกินแมลงเป็นอาหาร

                9.  ลิ้น หรือ นิ่ม มีลักษณะเป็นเกล็ด เมื่อสัมผัสตัวมันจะหดม้วนเป็นก้อนกลม

                                การทำเครื่องมือจับสัตว์มีหลายวิธี อาทิเช่น

                การทำแร้วหลุมดักสัตว์

                นำไม้ไผ่หนึ่งปล้องมาผ่าเป็นริ้วๆ ทำเป็นคอม้า เอาไม้ไผ่มาเหลาให้อ่อนพอดี ขดเป็นครึ่งวงกลม  เชือกเขียวหนี่งเส้นสำหรับผูกเป็นบ่วง มีปลาเป็นเหยื่อล่อ แล้วเอาไปดักที่ทางเดินของสัตว์

                การทำโตงเตงดักกระแต

                นำไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะหนึ่งอันมาหักเป็นสามเหลี่ยม มีเชือกเขียวหนึ่งเส้นเอามาร้อยเหยื่อด้วยลูกกระบก แล้วจึงนำไปดัก  พ่อบุญยังบอกว่า แม้สัตว์ป่าจะนำมาเป็นอาหารได้ เราก็ควรจะอนุรักษ์สัตว์พวกนี้เอาไว้ด้วย เพราะถ้าไม่มีสัตว์พวกนี้หรือมีน้อยจะทำให้สิ่งแวดล้อมในป่าเปลี่ยนแปลงไป และทำให้ชุมชนของเราไม่สมบูรณ์

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:พ่อ
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์ผู้รู้
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:สุดารัตน์ อามาตร
วันที่บันทึกข้อมูล:11/16/2010 4:45:19 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:396 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด