ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

งานฝีมือ- การทำหมอน

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นางสมสวย ทิพย์บำราบ
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:งานฝีมือ- การทำหมอน
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม -› อื่นๆ
วิธีการ/กระบวนการ:

ลักษณะของภูมิปัญญา / ความเชี่ยวชาญ

 

การทำหมอนฟักทอง (สม็อค)

                อุปกรณ์                 เข็ม ด้าย ผ้า กรรไกร ไม้บรรทัด ปากกา

                วิธีทำ                      1. ตัดผ้าให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

                                                2. ใช้ไม้บรรทัดขีดผ้าเป็นตาข่าย

                                                3. สอยตามตำแหน่งที่ตีเส้นตาข่ายไว้

                                                3. เย็บผ้าติดกัน จับจีบผ้าให้เป็นร่องเหมือนฟักทองสอยเก็บ

                                                4. ใส่นุ่นในหมอนให้เต็ม แล้วติดกระดุมปิดรอยเย็บเพือความสวยงาม

การถักโครเชต์ปลอกหมอนไหมพรม

                อุปกรณ์                  เข็มโครเชต์ ไหมพรม

                วิธีทำ                      ก่อโซ่ แล้วถักตามลวดลายที่คิดไว้

 

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:เรียนรู้ด้วยตนเอง
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์ผู้รู้
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:สุดารัตน์ อามาตร
วันที่บันทึกข้อมูล:11/15/2010 6:18:00 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1653 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด