ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการเพาะขยายพันธุ์พืช

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายวัฒนศักดิ์ พึ่งสาระ
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการเพาะขยายพันธุ์พืช
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม -› การผลิตพืช
วิธีการ/กระบวนการ:

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

สรรพคุณ              

เร่งการเจริญเติบโตของราก, ลำต้นและใบ, ช่วยเสริมการออกดอกและติดผล, เพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งรสชาติและขนาด,กระตุ้นการงอกของเมล็ด,เพิ่มการย่อยสลายของตอซังพืช

1. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอยเชอรี่

ส่วนผสม  ปลาหรือหอย 30 กก. ผลไม้ 10 กก. กากน้ำตาล  10 กก. น้ำ  10 กก. หมักไว้

อย่างน้อย 15-20 วัน จึงนำไปใช้ได้

2. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากผักหรือผลไม้

ส่วนผสม  เศษผักหรือผลไม้ 40 กก. กากน้ำตาล  10 กก. น้ำ  10 กก. หมักไว้อย่างน้อย 7 วัน

วิธีทำ      1. ละลายสารเร่งซุปเปอร์  พด.2 จำนวน 1 ซอง ในน้ำ 10 ลิตร ผสมให้เข้ากันนาน 5 นาที

                                2. ผสมเศษวัสดุและกากน้ำตาลลงในถึงหมักขนาด 50 ลิตร แล้วเทสารสะลายในข้อ 1 ผสม

ลงในถังหมัก, คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง, ปิดฝาไม่ต้องสนิทเพราะใน   

ระหว่างหมักจะมีแรงดัน

อัตราการใช้          ฉีดพ่นที่ใบและต้น 10 วันต่อครั้ง อัตราส่วนผสม 1 : 200

คำแนะนำ 1. ควรปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และปลุกพืชคลุมดินโดยใช้พืชตระกูถั่ว       

   2. เก็บสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ไว้ในที่ร่ม

                                3. กากวัสดุที่เหลือจากการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้นำไปใส่ในกองปุ่ยหมักให้ย่อยสลายก่อนจึงจะ

    นำไปใส่ลงดินได้

                                4. ปลาหรือหอยเชอรี่ แนะนำให้ใช้ปลาเบญจพรรณหรือปลาที่ไม่ค่อยนิยมรับประทาน

                                5. ผักหรือผลไม้ให้ใช้ผักหรือผลไม้ที่ผลผลิตไม่สวยไม่สามารถนำมารับประทานหรือขายได้

   เช่น ฟักทองเน่า เศษเปลือกผักผลไม้

 หมายเหตุ            1. จะใช้หญ้าทำปุ๋ยแทนผักก็ได้ แต่หญ้าจะมีกากและใยอาหารที่จำเป็นน้อย จึงไม่ค่อยนิยม

                                2. ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์- สัตว์ และพืช

                                3. สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ขอรับได้จากกรมพัฒนที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                     โทร.0-2579-0679 อีเมล์ osb_5@ldd.go.th

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:เรียนรู้ด้วยตนเอง
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์ผู้รู้
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:สุดารัตน์ อามาตร
วันที่บันทึกข้อมูล:11/15/2010 4:44:37 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:1/7/2011 10:54:34 AM
จำนวน view:456 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด