ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

เกษตรผสมผสาน (เกษตรตัวอย่าง)

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายนาคินทร์ สืบค้า
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:เกษตรผสมผสาน (เกษตรตัวอย่าง)
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม -› การผลิตพืช
วิธีการ/กระบวนการ:

ลักษณะของภูมิปัญญา / ความเชี่ยวชาญ

 

                แนวคิด       เกษตรดีเด่น  เคยปลูกมะม่วงแก้ว  30  กว่าไร่ได้แสนกว่า  ได้ผลผลิตสูงจากธรรมชาติ  มาจากการตัดแต่งกิ่งคัดลูก  4  ไร่     ปลูกมันสำปะหลัง  ข้าวโพดแซมได้รายได้เสริมของกินได้     แปรรูปได้    ทำ  1  ครั้งอยู่ได้นาน  เป็นเกษตรรุ่นบุกเบิกของบ้านโนนม่วง ที่หันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน เป็นกลุ่มเดียวในปี  2542  เป็นกรรมการป่าชุมชนเขาวงรุ่นแรก   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรุ่นแรก  ชอบธรรมชาติจึงใช้แนวคิดการเอาธรรมชาติไปไว้ในสวน

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:เรียนรู้ด้วยตัวเอง
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์ผู้รู้
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:สุดารัตน์ อามาตร
วันที่บันทึกข้อมูล:11/14/2010 4:04:34 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:662 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด