ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

จักสาน

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายแวว โสมศรี
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:จักสาน
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม -› จักสาน
วิธีการ/กระบวนการ:จักสาน
มวย,หวด,ติบข้าว,ข้อง
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:บิดา
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:สัมภาษณ์
คำช่วยค้นหา(keyword):นายแวว
ผู้บันทึกข้อมูล:ประเสริฐ เวชกามา
วันที่บันทึกข้อมูล:2/22/2010 12:00:39 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:479 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด