ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

หมอแคน

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายบัน เชื้อคำฮด
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:หมอแคน
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านการแพทย์/สาธารณสุข -› การแพทย์พื้นบ้าน
วิธีการ/กระบวนการ:
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:-
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:สารานุกรมสำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,rmutphysics.com
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ปิยวรรณ เชื้อคำจันทร์
วันที่บันทึกข้อมูล:6/17/2010 3:05:41 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:450 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด