ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

การสานโคมไฟ, สานคลุมน้ำเต้า, ตะกร้า

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายบุญรัตน์ อนุภาพ
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:การสานโคมไฟ, สานคลุมน้ำเต้า, ตะกร้า
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม -› จักสาน
วิธีการ/กระบวนการ:เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันไป โดยการผ่าไม่ไผ่ให้เป็นแฉก เป็นหยักๆ ด้วยฟันเลื่อย หรืออีกวิธีการหนึ่ง ใช้คมมีดผ่าไม้ไผ่แล้วทำให้เป็นเส้นบางๆ วิธีการอย่างนี้ก็เรียกว่า จัก เช่นกัน ส่วนไม้ไผ่ หรือ หวาย ที่จักออกมาเป็นเส้นบางๆ นั้นเรียกว่า ตอก ถึงตอนนี้การที่ชาวบ้านนำตอกมาขัดกันจนเกิดลวดลายที่ต้องการ เราเรียกว่า สาน ต่อจากนั้นแล้วก็จะเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงต่างๆ จนท้ายที่สุดเป็นภาชนะสามารถนำไปใช้สอยได้ตามต้องการ 
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:แบบการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:6/13/2010 11:03:45 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:8/6/2011 3:17:18 PM
จำนวน view:475 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด