ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

การสานไซดักปลา,สานสุ่มไก่, ชะลอม

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายแก่น ใจปิง
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:การสานไซดักปลา,สานสุ่มไก่, ชะลอม
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม -› จักสาน
วิธีการ/กระบวนการ:เหลาเส้นตอกให้เล็กเป็นเส้นกลมยาวอย่างน้อย 2 ปล้องไผ่ เมื่อได้เส้นตอกตามจำนวนที่ต้องการแล้วนำมามัดปลายด้านหนึ่งรวมกัน ก่อนจะพับให้กลับไปด้านหลัง แล้วใช้เส้นตอกอีกส่วนหนึ่งสานขวางสลับกันไปตั้งแต่ด้านบนถึงด้านล่าง การสานนิยมสานเป็น “ลายขวางไพห้า” ระหว่างสานผู้ทำต้องบังคับให้รูปทรงป่องแคบตามลักษณะของงาน ส่วนบริเวณตรงกลางหรือกลางค่อนไปทางปลายจะมีการเจาะใส่งาอีกด้านละช่อง เพื่อให้เป็นส่วนที่ปลาวิ่งเข้าและนำออก
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:ปู,ย่า,ตา,ยาย
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:แบบการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:6/13/2010 11:03:45 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:8/6/2011 2:20:33 PM
จำนวน view:308 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด