ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

เย็บผ้า

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นางสมาน เทือกตาถา
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:เย็บผ้า
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม -› เครื่องมือเครื่องใช้
วิธีการ/กระบวนการ:-
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:ร.ร. เย็บผ้า
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:6/13/2010 9:57:42 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:410 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด