ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

หมอเป่าตาแดง เป่าฝีหนอง เป่าคาง เสียพิษไฟ

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายเคน มาศพันธ์
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:หมอเป่าตาแดง เป่าฝีหนอง เป่าคาง เสียพิษไฟ
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านการแพทย์/สาธารณสุข -› การแพทย์พื้นบ้าน
วิธีการ/กระบวนการ:เป็นบุคคลที่ถูกยอมรับในชุมชนว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในการ รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยวิธีการตามแบบแผนโบราณ ได้แก่ การเป่าตาแดง การเป่าฝีหนอง การรักษาอาการจากถูกไฟ ไหม้ (เสียพิษไฟ) การเป่าคางและการเป่างูสวัด เป็นต้น ปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการอบต.
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:ปู่
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:2
แหล่งที่มาของข้อมูล:ตำบลหนองไฮ
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:พิศมัย พรมรัตน์
วันที่บันทึกข้อมูล:3/12/2012 10:34:18 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:799 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด