ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

ประดิษฐ์ดอกไม้

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นางทองใบ พันธ์สุวรรณ
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:ประดิษฐ์ดอกไม้
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม -› เครื่องมือเครื่องใช้
วิธีการ/กระบวนการ:โดยการนำกระดาษหรือวัสดุที่เหลือใช้นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่างๆ แล้วแต่ลูกค้าสั่งจะประดิษฐ์ดอกเดียวหรือประดิษฐ์ทำเป็นช่อก็ได้ ทั้งดอกเล็กดอกใหญ่
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:มารดา
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:ผู้
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:สุภาวดี ตาฮามา
วันที่บันทึกข้อมูล:8/18/2011 10:42:05 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:548 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด