ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

จัปปลาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้าน

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นางมุก บุตรสาร
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:จัปปลาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้าน
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านอาหาร -› อื่นๆ
วิธีการ/กระบวนการ: การหาปลา, กุ้งด้วยสวิง จะทำบริเวณตลิ่ง ปลาที่กินพืชจะอยู่บริเวณริมตลิ่ง  เราจะนำสวิงไปแกว่งบริเวณที่มีหญ้าขึ้นใช้ความรวดเร็ว ปลาจะติดมา หรือใช้การคลำที่ตลิ่งจะพบถ้ำปลา( ปลาจะขุดตลิ่งเป็นโพรงตื้นๆ)ก็เอาสวิงไปจ่อที่ปากถ้ำแล้วใช้มือต้อนปลาออกมา

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:-
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:นางมุก บุตรสาร
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:อาภรณ์ คันธะมาลา
วันที่บันทึกข้อมูล:7/27/2011 1:22:37 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:235 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด