ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

จับสัตว์ ต่อนกเขา

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายวีระ ทองแสวง
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:จับสัตว์ ต่อนกเขา
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านอาหาร -› อื่นๆ
วิธีการ/กระบวนการ: อุปกรณ์                  นกเขา  1  ตัว

                              กับดักนกเขา 1  อัน

วิธีการ              นำกับดักนกเขา( นำนกเขาตัวล่อไว้ในกับดัก )ไปวางตามต้นไม้ที่สำรวจพบร่องรอยนกเขา ทิ้งไว้ เมื่อมีนกเขามาหาตัวล่อจะเหยียบไม้กับดักตาข่ายก็จะปิด  

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:บิดา
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:อาภรณ์ คันธะมาลา
วันที่บันทึกข้อมูล:7/27/2011 1:12:43 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1153 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด