ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

การเลี้ยงวัวพื้นเมือง

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายธรรมะ ทับทิมใส
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:การเลี้ยงวัวพื้นเมือง
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม -› การผลิตสัตว์
วิธีการ/กระบวนการ:
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:-
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:1
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:นายสฤษดิ์ เพ็งอร่าม
วันที่บันทึกข้อมูล:7/11/2011 12:47:12 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/11/2011 1:12:16 PM
จำนวน view:1261 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด