ข้อมูลภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ

กระด้ง

ชื่อ-นามสกุล ปราชญ์/ผู้รู้:นายน้อย ชาลีผล
ภูมิปัญญา/ความเชี่ยวชาญ:กระด้ง
หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม -› เครื่องมือการเกษตร
วิธีการ/กระบวนการ:

วัตถุดิบที่ใช้ในการสานกระด้ง
1.ไม้ไผ่
2.มีด
3.เชือก
4.เหล็ก
5.คีม

วิธีการสานกระด้ง

1.เหลาไม้ไผ่ให้แบน กว้างประมาณ 2 ซม.
2.จัดวางรูปแบบในลักษณะการสาน 2 แถว
3.เริ่มสานไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขนาดตามต้องการ
4.เตรียมขอบกระด้งโดยใช้ไม้ไผ่หนามาดัดให้เป็นวงกลม
5.จัดการนำไม้ไผ่ที่สานแล้วนำมาเข้ารูป

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา:บิดา
Rank ลำดับความเชี่ยวชาญ:4
แหล่งที่มาของข้อมูล:นายน้อย ชาลีผล
คำช่วยค้นหา(keyword):http://gotoknow.org/blog/ka-dong/323659
ผู้บันทึกข้อมูล:อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
วันที่บันทึกข้อมูล:2/12/2011 8:17:22 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:3/27/2011 10:05:15 PM
จำนวน view:798 ครั้ง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด