ข้อมูลชุมชน

ตำบลบ้านน้ำพุ

ชื่อของชุมชน

ตำบลบ้านน้ำพุ
ตำบล: บ้านน้ำพุ   อำเภอ: คีรีมาศ   จังหวัด: สุโขทัย

ประวัติความเป็นมา

       ตำบลบ้านน้ำพุเดิมเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของตำบลศรีคีรีมาศ และได้ทำการแยกพื้นที่การปกครองออกมาเป็นตำบลบ้านน้ำพุ เมื่อปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน ประชากรในตำบลบ้านน้ำพุเป็นประชากรที่มาจากหลายจังหวัด เช่น จังหวัดทางภาคอีสาน ภาคเหนือ ตำบลบ้านน้ำพุถูกเรียกขานมาจากคลองน้ำพุซึ่งเป็นลักษณะน้ำพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินลักษณะคล้ายน้ำผุดไหลพาดผ่านเป็นทางยาวพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขามีคลองและหนองน้ำกว่า 20  แห่ง  มีประชากรประมาณ 1,200 ครอบครัว 8 หมู่บ้าน ภาษามี 3 ภาษา  เหนือ  อีสาน และไทท้องถิ่น 

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์

       สภาพภูมิประเทศของตำบลบ้านน้ำพุตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ ระยะห่างออกจากอำเภอคีรีมาศประมาณ 27 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีทิวเขาอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาหลวง (อุทยานแห่งชาติรามคำแหง) ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอคีรีมาศ และจังหวัดสุโขทัย คือ น้ำตกสายรุ้ง มีความงดงามตามธรรมชาติ และมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นประจำตลอดทั้งปี สภาพทั่วไปมีคลอง หนองน้ำธรรมชาติ  

คำขวัญตำบลบ้านน้ำพุ
                                                บ่อน้ำทิพย์อโนดาต     ผุดผาดถ้ำเขาทองผางับ
                                               งามระยับน้ำตกสายรุ้ง         ท้องทุ่งสรรพยาเขาหลวง
                                               โชติช่วงวัฒนธรรม     งามล้ำผ้าทอมือ
                                             เรื่องลือเครื่องจักสาน    เล่าขานเห็ดโคนใหญ่

ข้อมูลด้านสังคม

       ในเขตตำบลบ้านน้ำพุได้ก่อตั้งตัวแทนชุมชน เป็นตำรวจหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน ออกตรวจความสงบของหมู่บ้าน โดยความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอคีรีมาศ นอกจากนี้ยังมี กลุ่ม อพปร. ของตำบลบ้านน้ำพุ กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม) ดูแลเกี่ยวกับ สุขภาพอนามัยของหมู่บ้านในตำบลบ้านน้ำพุ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

       ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน อาชีพรอง รับจ้าง ปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทอผ้าและสานเข่งปลาทู และอื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพ ลูกส่งให้ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ
 • เกษตรกรรม 62 % 
 • ปศุสัตว์ 10 % 
 • รับจ้าง 13 %
 • หาของป่า 3 %
 • อื่นๆ 12 %

ที่ตั้ง/อาณาเขตชุมชน

 • ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และอุทยานแห่งชาติรามคำแหงตำบลศรีคีรีมาศ
 • ทิศใต้ อาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองหัววัว และตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพรช 
 • ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพรช และตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย


รูปภาพ:หัวข้อกระทู้ล่าสุดของชุมชนนี้
กลุ่มเว็บบอร์ด น้ำพุ  รวมทั้งหมด 4  กระทู้
 • รักสิ่งแวดล้อม
  โดย: ทิพวรรณ ครุฑช่วง - เมื่อ: 7/11/2010 12:15:36 PM (คำตอบ: 1 / view: 375 )
 • ปุ๋ยหมัก
  โดย: aiblik 0yomin - เมื่อ: 7/11/2010 12:15:28 PM (คำตอบ: 0 / view: 381 )
 • น้ำ
  โดย: Anusak Chanyou - เมื่อ: 7/11/2010 12:14:33 PM (คำตอบ: 0 / view: 363 )
 • ธรรมชาติ
  โดย: จารุวรรณ อินทพงษ์ - เมื่อ: 7/11/2010 12:13:44 PM (คำตอบ: 0 / view: 391 )
แสดงทั้งหมด...

ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
รวมทั้งหมด 137  หัวข้อ
แสดงทั้งหมด.....


^ ไปบนสุด