ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์

เห็ดปลวก

ชื่อท้องถิ่น:เห็ดปลวก
ชื่อสามัญ:เห็ดโคน
ชื่อวิทยาศาสตร์:Termitomyces fuliginosus Heim
ประเภท:จุลินทรีย์ › เห็ด
รูปร่าง ลักษณะ: “เห็ดปลวก” (Termite  Mushroom) หรือเห็ดโคนเมื่อเรียกเป็นภาษาภาคกลาง เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องสูงในการบริโภคของประชาชนคนไทยทั่วทุก ภูมิภาค เนื่องจากเห็ดชนิดนี้มีรสชาดดี นุ่ม อร่อย อีกทั้งเป็นเห็ดที่มีความหอมของกลิ่นเห็ด  และที่ผ่านมาเห็ดชนิดดังกล่าวยังไม่มีรายงานว่าสามารถเพาะได้  อีก ทั้งในปัจจุบันเห็ดปลวกนี้ก็ยังไม่สามารถนำมาเพาะในวัสดุเพาะที่บรรจุอยู่ใน ถุงพลาสติก เนื่องจากเห็ดปลวกนี้จะพัฒนาเป็นดอกเห็ดได้ก็ต่อเมื่อเส้นใยเห็ดได้ ผ่านกระบวนการย่อยของตัวปลวกเสียก่อน และเมื่อเราขุดดูรากของเห็ดปลวกก็จะพบว่ารากของดอกเห็ดทุกดอกเกิดมาจากรัง ปลวก หรือภาษาอิสานเรียกว่า จาวปลวก (Fungus Gardens) นั่นแสดงว่าเห็ดปลวกมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับตัวปลวก (Relationship)
ฤดูกาลที่พบ:ฤดูฝน ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม
การใช้ประโยชน์:กินได้
อธิบายวิธีการนำไปใช้ประโยชน์:ทางยา: เห็ดโคนช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงกำลัง แก้บิด คลื่นไส้อาเจียน แก้ไอ ละลายเสมหะ น้ำที่สกัดจากเห็ดโคนสามารถยับยั้งเชื้อโรคบางชนิดได้เช่นเชื้อไทฟอยด์ เป็นต้น

การเพาะ/ขยายพันธุ์(ถ้ามี):-
แหล่งที่พบ:ในป่า
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:1. ต้นฝนแรก ๆ ให้ใช้ไฟฟ้าช่วยส่องหลอกล่อแมลงเม่าเข้าไร่เพื่อการผสมพันธุ์และขยายพันธิ์

2. ปลวกที่ให้ผลผลิตเห็ดโคนดอกเหลือง ต้นใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Termite อะไรเนี่ย ตัวโตหน่อย หัวใหญ่สีขาว

3. ปลวกที่ให้เห็ดหัวดำปนเทา หรือเรียกเห็ดข้าวตอก ตัวจะเล็กกว่ามาก หัวเล้ก แดง ๆ

4. ยายเริ่มจากย้ายรังปลวกที่ไปพบตามที่ต่าง ๆ ลองเคาะดูให้ตัวปลวกเผยโฉมว่าใช้แน่ ก็ขุด ยกมาทั้งรังไม่ให้รังแตก ปีแรกต้องไปหารังจากป่า

5. นำมาลงหลุม ลึก 1 ศอก กลบปิดใบไม้คลุมให้เหมือนธรรมชาติ นำกระสอบป่านชุบนำคลุมทับอีกที

6. หลุมควรอยู่ในที่ร่ม ใต้ต้นไม้ใหญ่เล็ก ก็ได้ ที่ไม่อุ่มน้ำ เป็นเนินน้อย ๆ
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:พงษ์ศิริ อ่อนใจเย็น
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 12:59:39 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2177 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด