ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์

เห็ดฟาง

ชื่อท้องถิ่น:เห็ดฟาง
ชื่อสามัญ:เห็ดฟาน, เห็ดฟาง
ชื่อวิทยาศาสตร์:Lactarius sp. Lactarius sp.
ประเภท:จุลินทรีย์ › เห็ด
รูปร่าง ลักษณะ:จะมีดอกลักษณะเป็นสีขาว
ฤดูกาลที่พบ:ได้ทุกฤดูกาล
การใช้ประโยชน์:กินได้
อธิบายวิธีการนำไปใช้ประโยชน์:สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายๆชนิด
การเพาะ/ขยายพันธุ์(ถ้ามี):-
แหล่งที่พบ:จะมีแหล่งเพาะปลูก
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:นางสาว พรสุดา ทิพย์คำมี
วันที่บันทึกข้อมูล:6/29/2010 11:18:37 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:12/14/2010 9:31:57 PM
จำนวน view:1132 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด