ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์

เห็ดละโงก

ชื่อท้องถิ่น:เห็ดละโงก
ชื่อสามัญ:เห็ดละโงก
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ประเภท:จุลินทรีย์ › เห็ด
รูปร่าง ลักษณะ:-
ฤดูกาลที่พบ:-
การใช้ประโยชน์:-
อธิบายวิธีการนำไปใช้ประโยชน์:-
การเพาะ/ขยายพันธุ์(ถ้ามี):-
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:6/13/2010 9:02:15 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:862 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด