ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์

เห็ดขอนขาว

ชื่อท้องถิ่น:เห็ดขอนขาว
ชื่อสามัญ:เห็ดขอนขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์:Lentinus squarrosulas Mont.
ประเภท:จุลินทรีย์ › เห็ด
รูปร่าง ลักษณะ:ลักษณะทางกายภาพ 
          พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92% pH 7 ความเข้มแสง 205 Lux หลังฝนตก 2-3 วัน อากาศร้อนอบอ้าวลักษณะท้องฟ้าลายคล้ายดอกเห็ดพบตลอดฤดูฝน

ลักษณะการเกิด

           เป็นเห็ดสีขาวและมีกรวยตื้นคล้ายแตรเกิดดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มโคน
ติดกัน บนขอนไม้พลวง เหียง ในป่าเต็งรัง

ลักษณะสัณฐานวิทยา 

           หมวกเก็ด รูปกรวยตื้น สีขาว ขอบงอลงเล็กน้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร เมื่อเป็นเห็ดอ่อน ผิวมีเกล็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีน้ำตาลหม่น หรือสีเทา เรียงกระจายจากกลางหมวกออกไปยังขอบ เนื้อบางและเหนียวเล็กน้อย ครีบสีตาวแคบเรียงชิดกันยาวขนานกับกรวยลงไปยึดติดกับก้าน ก้านรูปทรงกระบอก สีขาวยาว 2-6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร โคนก้านเรียวบนก้านมีเกล็ดเช่นเดียวกับหมวก เนื้อสีขาวแน่นและเหนียว

ลักษณะสปอร์ 
          รูปทรงกระบอก สีขาวนวล ผิวเรียบ ผนังบาง
ฤดูกาลที่พบ:ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคม
การใช้ประโยชน์:กินได้
อธิบายวิธีการนำไปใช้ประโยชน์:-
การเพาะ/ขยายพันธุ์(ถ้ามี):-
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
               เห็ดขอนขาวก็เป็นเห็ดป่าอีกชนิดหนึ่ง   ซึ่งได้รับการพัฒนานำมาเพาะเลี้ยงให้เป็นเห็ดเมืองได้สำเร็จ   นอกเหนือจากเห็ดตีนแรดและเห็ดลมหรือเห็ดกระด้างแล้ว   เนื่องจากเห็ดขอนขาวเป็นเห็ดซึ่งให้ผลผลิตสูงพอสมควร    เพาะเลี้ยงและดูแลง่ายราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือประมาณกิโลกรัมละ 40-50 บาท   แต่ว่าต้องผลิตให้ถูกช่วงไม่ไปซ้ำกับช่วงที่เห็ดป่าออก   ก็จะได้ราคาสูง   คุ้มค่าต่อการลงทุน เห็ดชนิดนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สำหรับภาคอื่น ๆ นั้น ต้องรอให้มีการส่งเสริมและแนะนำให้รู้จักเห็ดชนิดนี้มากขึ้น   ก็คงจะเป็นที่นิยมต่อไปในอนาคต
             เห็ดขอนขาวมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า   Lentinus sp.   พบเกิดกับไม้เนื้ออ่อนที่ตายแล้ว   เช่น ต้นมะม่วง ตอมะพร้าวที่ตายแล้ว เช่น ต้นมะม่วง   ตอมมะพร้าวที่ตายแล้ว เป็นที่นิยมของตลาดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคม   เห็ดชนิดนี้จะออกดอกมากมายและหาซื้อกันได้ในราคาที่ไม่สูงมากนักมักจะถูกเก็บมาขายรวมกับเห็ดป่าชนิดอื่น ๆ   แต่ในช่วงที่เห็ดป่ามีน้อยลง   ราคาของเห็ดขอนขาวจะสูงขึ้น ดังนั้นช่วงนี้จึงเหมาะที่จะทำการเพาะเพื่อขาย   โดยเริ่มเตรียมการในช่วงเดือนพฤศจิกายนจึงถึงมกราคม และควรเปิดให้ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงมิถุนายน   ซึ่งเป็นช่วงที่มีเห็ดป่าออกมาตีตลาดน้อย   ดังนั้นจึงควรผลิตก่อนช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม   ทำให้สามารถเก็บผลิตของเห็ดที่เพาะได้หมดพอดีก่อนที่จะมีเห็ดป่าออกมาตีตลาดด้วย   แต่ถ้าป่ามีน้อยลงมาก ๆ เห็ดป่าอาจจะไม่สามารถสนองความต้องการของตลาดได้   การผลิตเห็ดเพาะก็สามารถทำได้ตลอดทั้งปี
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://pineapple-eyes.snru.ac.th/animal/pupan/?q=node/163 , http://www.it.mju.ac.th/dbresearch/organize/extention/book-mushroom/mush06.htm
คำช่วยค้นหา(keyword): เห็ดขอนขาว
ผู้บันทึกข้อมูล:สมนภา ภูนาเพชร
วันที่บันทึกข้อมูล:9/20/2010 5:44:14 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:9/27/2010 10:10:36 AM
จำนวน view:12041 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด