ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

อึ่งอ่าง

ชื่อท้องถิ่น:อึ่งอ่าง
ชื่อสามัญ:Painted Burrowing FrogหรือBanded Bullfrog
ชื่อวิทยาศาสตร์:Kaloula pulchra Gray,1831
ชื่อวงศ์:Microhylidae
ประเภทสัตว์:สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ลักษณะสัตว์:

ลักษณะสัตว์สะเทนน้ำสะเทนบก
ลักษณะวิสัย ลักษณะสัตว์ตัวผู้กับตัวเมียมีลักษณะคล้ายกันยกเว้นฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีสีดำใต้คาง เวลารบกวนจะพองตัวออกจนกลม
นิ้วมือกับนิ้วท้าวจะแผ่ออกตอนปลาย แล้วตัดดูคล้ายนิ้วขาด ฝ่าเท้าหลังแต่ละข้างจะมีสันยาวเพื่อไว้ใช้ขุดดิน เพื่อการฝั่งตัวเพระปกติ
จะขุดฝังตัวอยู่ในดิน อยู่ตามใต้ต้นไม้ ใต้กระถาง จะมีเมือกเหนียวออกจากผิวหนังเวลาโดนจับ

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:ใช้เป็นอาหารโดยการต้ม ปิ้ง และย่างสำหรับเอาไว้แกงหรือทำปลาแดกอึ่ง
(ทำเหมือนกับปลาร้าแต่ใช้อึ่งแทนปลา)
แหล่งที่พบ:ตำบลหัวถนน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนประมาณปลายเมษายนถึงพฤษภาคมไข่จะติดกันเป็นแพในแอ่งน้ำ เวลาไข่เสร็จแล้วจะมุดกลับลงไปซุกซ้อนอย่างเดิม
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:www.walai.msu.ac.th/aniamldb/question.asp?QID=6
คำช่วยค้นหา(keyword): ชื่อสามัญของอึ่งอ่าง
ผู้บันทึกข้อมูล:กัญญารัตน์ กำลังหาญ
วันที่บันทึกข้อมูล:7/17/2010 11:23:52 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:4657 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด