ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ไส้เดือนดิน

ชื่อท้องถิ่น:ไส้เดือนดิน
ชื่อสามัญ:Nightcrawler
ชื่อวิทยาศาสตร์:Lumbricus terrestris
ชื่อวงศ์:Lumbricus terrestris
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลื้อยคลาน
ลักษณะสัตว์:        ลำตัวมีขนาด 90 – 300 x 6 – 10 มิลลิเมตร
·        ผิวบริเวณท้องมีสีเทาขุ่น ผิวบริเวณด้านหลังมีสีเทา
·        เป็นไส้เดือนดินในกลุ่ม แอนเนซิค
·        กินเศษซากใบไม้ที่เน่าเปื่อยที่อยู่ใต้ดินและดินบางส่วนที่เป็นอาหาร
·        อาศัยอยู่ในรูที่ถาวร ที่ความลึก 2.4 เมตร
ปริมาณที่พบ:มาก
การใช้ประโยชน์:อื่นๆ
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:พรวนดิน  เหยื่อตกปลา 
แหล่งที่พบ:ชุมชนวัดเขาดิน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
·        สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศอย่างแท้จริง
·        สร้างถุงไข่ได้ 38 ถุง/ตัว/ปี
·        ใช้เวลาเติบโตเต็มไวประมาณ 1 ปี
·        สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 862-887 วัน หรือมากกว่า 6 ปี
·        สามารถแพร่กระจายกลุ่มได้ประมาณ 3 – 5 เมตร/ปี
 
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.thaiworm.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=406266&Ntype=2
คำช่วยค้นหา(keyword): ไส้เดือนดิน
ผู้บันทึกข้อมูล:นฤมล พลอยแหวน
วันที่บันทึกข้อมูล:7/17/2010 10:57:46 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:29697 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด