ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ไรน้ำนางฟ้า

ชื่อท้องถิ่น:ไรน้ำนางฟ้า
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์: ไรน้ำนางฟ้าเป็นสัตว์น้ำจืดขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกุ้งตัวเล็กๆ แต่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม กินแพลงก์ตอน โปรโตซัวและสารอินทรีย์ในน้ำเป็นอาหาร 
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
แหล่งที่พบ:น้ำจืด
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ปวีณา กำลังยิ่ง
วันที่บันทึกข้อมูล:7/16/2010 9:58:29 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1534 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด