ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

หอยทาก

ชื่อท้องถิ่น:หอยทาก
ชื่อสามัญ:หอยทาก
ชื่อวิทยาศาสตร์:Molluska
ชื่อวงศ์:Gastropoda
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลื้อยคลาน
ลักษณะสัตว์:

หอยทาก จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไฟลัมมอลลัสคา หอยทาก สัตว์โบราณที่มีกำเนิดมาในราวตอนกลางยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous Period) ราวๆ เกือบสี่ร้อยล้านปีที่ผ่านมา วิวัฒนาการถึงปัจจุบันพบมีหอยทาก มากกว่า 500 ชนิด

วงจรชีวิต หอยทากจะพบแพร่หลายในช่วงฤดูฝน เพื่อออกหากินสะสมอาหารจำนวนมากและแพร่ขยายพันธุ์ ชอบออกหากินในเวลากลางคืน เวลากลางวันจะอาศัยที่ร่มหลบแสงแดด หอยทากมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เมื่ออายุได้ประมาณ 5 ถึง 8 เดือน ชอบวางไข่ตามซากกองใบไม้ ขอนไม้ที่ผุ หรือใต้ผิวดินที่ร่วนซุยและชื้น วางไข่เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 200-300 ฟอง ตัวหนึ่งๆจะวางไข่ได้ปีละประมาณ 1,000 ฟอง เมื่อฟักออกเป็นตัวอ่อนแล้วเปอร์เซ็นรอดน้อยมาก หอยทากมีอายุยืนเฉลี่ยประมาณ 5 ปี

หอยที่การเคลื่อนที่ช้ามาก ถึงขนาดมีหอยทากแถวๆ ทะเลแดงเคลื่อนด้วยความเร็วประมาณ 600 เมตร ต่อ 26 ปี แต่หอยทากสามารถไม่กินอะไรเลยได้ 1 ปี

 
ปริมาณที่พบ:มาก
การใช้ประโยชน์:อื่นๆ
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ลำธาร
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:เวลาหอยทากเดินไปไหนก็จะแบกเปลือกหอยที่เป็น
เหมือนบ้านของมันไปด้วย เราสามารถสะกดรอยตามหอยทาก
ได้ด้วยการเดินตามรอยเมือกเหนียวๆ ที่หอยทากสร้างขึ้น
ตาของหอยทากอยู่ที่หนวด (ก้านตา) หอยทากจะมีหนวด 2 คู่ คู่แรกยาวกว่าเป็นที่อยู่ของตา ส่วนคู่ที่สั้นกว่าจะใช้ดมกลิ่นและรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว หนวดทั้งสองคู่จึงมีความสำคัญมากสำหรับหอยทาก
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:หน้าฝน
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://th.wikipedia.org
คำช่วยค้นหา(keyword): หอยทาก
ผู้บันทึกข้อมูล:Bio diversity
วันที่บันทึกข้อมูล:7/15/2010 4:05:58 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:1/12/2011 3:09:00 PM
จำนวน view:33186 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด