ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ตัวต่อ

ชื่อท้องถิ่น:ตัวต่อ
ชื่อสามัญ:Paper wasp
ชื่อวิทยาศาสตร์:Vespa sp.
ชื่อวงศ์: Vespidae
ประเภทสัตว์:แมลง
ลักษณะสัตว์:

ต่อและแตน (wasp & hornet) เป็นแมลงจัดอยู่ใน class Insecta, order Hymenoptera ตัวต่อมีขนาดลำตัวยาว 1.5 ซ.ม. ขึ้นไป ส่วนแตน มีขนาดต่ำกว่า 1.5 ซ.ม. ต่อและแตนมีเหล็กไนอยู่ที่ส่วนปลายของลำตัว มีลักษณะคล้ายเข็มฉีดยา ต่อและแตนมีลักษณะและวงจรชีวิตคล้ายกัน ตัวต่อหนึ่งตัวสามารถต่อยศัตรูได้หลายครั้งโดยตัวเองไม่ตาย ต่อในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น ต่อหัวเสือ ต่อป่า ต่อหลวง ต่อรัง ต่อหลุม ต่อนอนวัน เรียกตามลักษณะการทำรัง พฤติกรรม หรือที่อยู่อาศัย ส่วนแตนมีหลายชนิด เช่น แตนบัว แตนฝักบัว แตนลิ้นหมา แตนกล้า แตนลาน เป็นต้น ซึ่งเรียกตามลักษณะของรังแตน

ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:-
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:นำตัวอ่อนมาเป็นอาหาร
แหล่งที่พบ:ป่าเทือกเขาเเก้ว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ฤดูร้อน
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.bangkokhealth.com
คำช่วยค้นหา(keyword): แมลงต่อ
ผู้บันทึกข้อมูล:Bio diversity
วันที่บันทึกข้อมูล:7/15/2010 2:44:10 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:1/12/2011 8:44:20 PM
จำนวน view:4350 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด