ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ตั้กแตน

ชื่อท้องถิ่น:ตั้กแตน
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:แมลง
ลักษณะสัตว์:มีปีก  มีขา  ใช้ทอดกินได้    กัดกินศัตรูพืชได้  ให้ความสวยงาม   และมีความอุดมสมบูรณ์    
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:-
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:กินได้  
แหล่งที่พบ:ในป่าตำบลบ้านนำพุ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ฤดูฝน
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล: กฤษฎา จู้ยวงศ์
วันที่บันทึกข้อมูล:7/11/2010 11:42:18 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1152 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด