ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปลาหางนกยุง

ชื่อท้องถิ่น:ปลาหางนกยุง
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:เป็นปลามีลักษณะตัวเล็กสีสันสวยงาม
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:เป็นยา
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:ใช้เลี้ยงไว้สวยงามและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
แหล่งที่พบ:ในน้ำหรือร้านขายปลา
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ศศิธร เดชวิชิต
วันที่บันทึกข้อมูล:7/9/2010 11:30:21 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2047 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด