ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปลาสวาย

ชื่อท้องถิ่น:ปลาสวาย
ชื่อสามัญ:ปลาสวาย
ชื่อวิทยาศาสตร์:Pangasianodon hypophthalmus
ชื่อวงศ์:Pangasiidae
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:

มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก แนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง ตาอยู่เสมอหรือสูงกว่ามุมปาก ปากแคบกว่าปลาบึก (P. gigas) รูปร่างเพรียวแต่ป้อมสั้อนในปลาขนาดใหญ่ ก้านครีบท้องมี 8 - 9 เส้น ครีบก้นยาว ปลาขนาดเล็กมีสีคล้ำเหลือบเงิน ด้านข้างลำตัวสีจางและมีแถบสีคล้ำตามยาว ครีบสีจาง ครีบหางมีแถบสีคล้ำตามแนวยาวทั้งตอนบนและล่าง ปลาขนาดใหญ่มีสีเทาหรือคล้ำอมน้ำตาล ด้านข้างลำตัวสีจาง มีขนาดประมาณ 50 ซ.ม. ใหญ่สุด 1.5 เมตร

ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:นำมาแกง
แหล่งที่พบ:ชุมชนเขาวง
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:มนัส อุ่นเรือน
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 1:37:32 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1163 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด