ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

หมาบางแก้ว

 
ชื่อท้องถิ่น: หมาบางแก้ว
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:-
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลักษณะสัตว์:  
 
ลักษณะทั่วไป :    
เป็น สุนัขขนาดกลาง โครงสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีสัดส่วนที่กลมกลืน ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีการเลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว
สัด ส่วนที่สำคัญ   
ความยาวของลำตัว   :  ความสูงที่ไหล่    =    1:  1
ความลึกของหน้าอก  :  ความสูงที่ไหล่    =    1:  2
พฤติกรรม / อารมณ์
ตื่นตัว ร่าเริง รักเจ้าของ เชื่อมั่นในตัวเอง จิตประสาทมั่นคง ไม่ขลาดกลัว ซื่อสัตย์
หวงแหนทรัพย์สิน ฉลาดปราดเปรียว กล้าหาญ สามารถฝึกใช้งานได้
หัว ส่วนหัว  
กะโหลก  :               ค่อนข้างใหญ่ ได้สัดส่วนกับลำตัว
สต็อป  :                   มีมุมหักเล็กน้อย
ส่วนใบหน้า
จมูก  :                    สีดำ ขนาดได้สัดส่วนกับปาก
สันจมูก  :                ตรง และยาวพอสมควร
กรวยปาก :              ยาวปานกลาง โคนปากใหญ่เรียวจรดปลายจมูก
ริมฝีปาก  :              แนบสนิท มีสีเข้ม
ปาก  :                    มีสีขาว รอบกรวยปาก (เรียกว่า ปากคาบแก้ว) เป็นที่พึงประสงค์
ขากรรไกร:          ขบกันแนบสนิทแบบกรรไกร (Scissor Bite) โดยปลายฟันหน้าด้านล่างแตะโคนด้านในของฟันบน  อนุโลม ให้ฟันๆ   ขบ   เสมอกันพอดี (Level Bite)
ฟัน  :                      เล็ก และแหลมคม สุนัขโตควรมีฟันครบ 42 ซี่
ตา  :                      เล็กคล้ายเมล็ดอัลมอนด์ (Almond) มีสีดำและสีน้ำตาล
หู  :                        เป็นรูปสามเหลี่ยม มีขนาดเล็กได้สัดส่วนกับหัว ตั้งป้องไปข้างหน้า มีขนอ่อนที่กกหูและหลังใบหู
คอ  :                       ใหญ่ ล่ำสัน รับกับหัว และช่วงไหล่มีแผงขนยาวรอบคอ
ลำ ตัว  
หลัง  :                    เส้นหลังตรง
เอว  :                     แข็งแรงและ กว้าง
บั้นท้าย  :               ใหญ่และแข็งแรง ส่วนหลังมีขนยาวลามมาจนถึงข้อขาหลังท่อนบน
อก  :                      กว้าง และลึกได้ระดับเดียวกับข้อศอก โครงกระดูกหน้าอกมีลักษณะเป็นรูปวงรี
เส้น ล่าง  :              ท้องเว้าไม่มาก
หาง  :                    โคนหางใหญ่ ขนหางเป็นพวง ปลายโค้งเข้าหาเส้นหลัง
ขา   ช่วงหน้า 
ไหล่  :                    ลาดเอียงพอประมาณและมีกล้ามเนื้อแข็งแรง
ขาหน้า  :              ใหญ่กว่าขาหลัง เวลายืนเหยียดตรง และขนานกัน หลังขามีขนยาว ลักษณะคล้ายแข้งสิงห์
ข้อขาหน้า :           ข้อเท้าสั้นทำมุมเฉียงเล็กน้อย
เท้า  :                    อุ้งเท้ากลมคล้ายอุ้งเท้าแมว มีขนยาวคลุมนิ้วเท้า
ช่วง หลัง
ขาหลัง  :              เล็กกว่าขาหน้า เวลายืนทำมุมพอเหมาะ
ข้อเท้า  :             ทำมุมพอเหมาะกับหัวเข่า
ข้อขาหลัง     :      ตั้งได้ฉากกับพื้น มองทางด้านหลัง ขนานกัน
เท้า  :                  อุ้งเท้ากลมคล้ายอุ้งเท้าแมว มีขนยาวคลุมนิ้วเท้า
การ ย่างก้าว :      คล่องแคล่วและทรงพลัง มองด้านข้าง ขาหน้าและหลังสอดประสานอย่างกลมกลืนเส้นหลังตรงระนาบ หัวและหางชู ขึ้นอย่าสวยงาม มองทางด้านหน้า ขาหน้าและขาหลังไม่แสดงอาการปัดหรือแกว่ง
ขนและสี
ขน  :                  ยาวปานกลาง มี 2 ชั้นๆในละเอียดนุ่ม ชั้นนอกเส้นใหญ่เหยียดตรง ยาวคลุมบริเวณแผ่นหลัง
สี  :                     ขาว – น้ำตาล, ขาว – ดำ, ขาว – เทา
ขนาด  :              ความสูงที่เหมาะสม วัดที่ไหล่    :  เพศผู้    19-21 นิ้ว (46-56 ซม)  
                                                                          : เพศเมีย   17-19 นิ้ว (41-51 ซม)
                          อนุโลมให้ขาด-เกินได้ หนึ่งนิ้ว (2.5 เซนติเมตร)
ปริมาณที่พบ:น้อยการใช้ประโยชน์:อื่นๆอธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:

เฝ้าบ้าน

แหล่งที่พบ:ทุกภาคข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-แหล่งที่มาของข้อมูล:-คำช่วยค้นหา(keyword):-ผู้บันทึกข้อมูล:พรทิพย์ อดทนวันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 10:56:36 AMวันที่แก้ไขล่าสุด:-จำนวน view:1601 ครั้งสถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด