ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปลากราย

ชื่อท้องถิ่น:ปลากราย
ชื่อสามัญ: Spotted featherback
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chitala ornata
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:

  ลำตัวแบนทางด้านข้างเหมือนมีด  มีจุดดำที่มีวงแหวนล้อมรอบมองเห็นเด่นชัด  เรียงกันไปทางปลายหาง

ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:

ใช้ประกอบอาหาร

แหล่งที่พบ:ตำบลวันยาว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:

อุปนิสัย  กินสัตว์จำพวกแมลง ลูกกุ้ง ลูกปลา

ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:บางฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no20/plaklay_2.html
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:arthit chuenthuang
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 10:54:39 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:12/17/2010 2:44:32 PM
จำนวน view:564 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:

^ ไปบนสุด