ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปลาเก๋า

ชื่อท้องถิ่น:ปลาเก๋า
ชื่อสามัญ: Brown Spotted Grouper หรือ Esstaury Grouper
ชื่อวิทยาศาสตร์: Epiephelus malabaricus
ชื่อวงศ์: Serranidae
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:

ลักษณะของปลา

เป็นปลากินเนื้อเป็นอาหาร มีรูปร่างโดยรวม ลำตัวยาวป้อม แบนข้างเล็กน้อย เกล็ดเล็ก สีตามตัว และครีบเป็นดอกดวง แต้ม หรือบั้ง ฉูดฉาดหรือคล้ำทึบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ชนิดและขนาด ครีบหลังแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นก้านครีบแข็ง ตอนหลังเป็นครีบอ่อนมีลักษณะโปร่งใส

พบในปัจจุบัน 46 สกุล 449 ชนิด มีขนาดแตกต่างกันมากตั้งแต่มีความยาวเพียงไม่กี่เซนติเมตร จนถึง 2.5 หรือ 3 เมตร หนักถึง 400 กิโลกรัม คือ ปลาหมอทะเล (Epinephelus lanceolatus) ซึ่งเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดที่พบในวงศ์นี้

ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:ประโยชน์ของปลา

1.นำมาทำเป็นอาหารรับประท่าน
2.สามารถนำมาเลี้ยงสร้างรายได้เสริม
3.เลี้ยงดูความสวยงามฤ
แหล่งที่พบ:ตำบลวันยาว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
  • Anthiinae
  • Epinephelinae
  • Grammistinae
  • Liopropomatinae
  • Serraninae
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
คำช่วยค้นหา(keyword): ปลาเก๋า
ผู้บันทึกข้อมูล:มณีรัตน์ กุเวตัย
วันที่บันทึกข้อมูล:7/4/2010 9:04:21 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/4/2010 9:04:41 AM
จำนวน view:7841 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด