ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

กุ้งกุลาดำ

ชื่อท้องถิ่น:กุ้งกุลาดำ
ชื่อสามัญ:-
ชื่อวิทยาศาสตร์:Penaeus monodon Fabricius
ชื่อวงศ์:Penaeidae
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:กุ้งกุลาดำ หรือ กุ้งม้าลาย (Tiger prawn, Penaeus monodon) เป็นกุ้งทะเล ขนาดประมาณ 18 - 25 ซม. เป็นกุ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์ Penaeidae อาศัยอยู่ในเขตร้อน ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำลึก ห่างออกจากฝั่งและชอบพื้นทะเลที่เป็นดินทราย สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทนอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงและความเค็มต่ำ เช่น บริเวณป่าชายเลน ได้ดี
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:    เนื้อมีรสชาติดี เป็นสัตว์เศรษฐกิจ มีการเพาะเลี้ยงกันอย่างกว้างขวาง เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ
แหล่งที่พบ:ตำบลวันยาว
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:
การวางไข่ของกุ้งกุลาดำ (ในบ่อเพาะพันธุ์)
          แม่กุ้งกุลาดำที่มีไข่แก่จะถูกแยกออกมาปล่อยลงในถังวางไข่ขนาด 200 ลิตร ถังละ 1 ตัว ก่อนปล่อยกุ้งลงถังเพื่อป้องกันเชื้อโรคจะติดมากับแม่กุ้งอาจจะนำแม่กุ้งไปแช่ใน ฟอร์มาลีน เข้มข้น 150 ppm. ประมาณ 10-15 นาที หรือแช่ยาปฏิชีวนะ น้ำทะเลในถังวางไข่เป็นน้ำที่มีความเค็ม 30 ppt. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนมาแล้ว ภายในถังมีอากาศเป่าอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้น้ำเกิดการหมุนเวียน เป็นการให้ออกซิเจนในเวลากลางคืน ขณะที่กุ้งวางไข่มันจะว่ายไปรอบๆ ถังขณะเดียวกันก็จะปล่อยน้ำเชื้อ ออกมาผสมกับไข่ในน้ำ เป็นการผสมกันภายนอกการวางไข่และปล่อยน้ำเชื้อตัวผู้จะใช้เวลา 2-7 นาที ในตอนเช้าจะทำการตรวจดูว่ากุ้งวางไข่หรือไม่ โดยสังเกตจากคราบไขมันที่เกาะอยู่ตามขอบถังวางไข่ มีลักษณะสีชมพูหรือสีส้ม เมื่อกุ้งวางไข่แล้วนำกุ้งขึ้นจากถังวางไข่แล้วปล่อยคืนกลับบ่อเลี้ยง โดยปกต ิแม่กุ้งจะวางไข่ประมาณ 300,000 ฟอง
 

การฟักไข่ของกุ้งกุลาดำ

           ก่อนที่จะรวบรวมไข่กุ้งไปฟักในถังฟักไข่ ควรตรวจสอบดูว่าไข่กุ้งได้รับการผสมพันธุ์มากน้อย เพียงใด จากนั้นนำไข่ที่ได้ไปล้างน้ำเพื่อกำจัดคราบไขมันออก แล้วย้ายไปใส่ในถังฟัก ลูกกุ้งจะฟักออก เป็นตัวหลังจากวางไข่ได้ 15-18 ชั่วโมงซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:th.wikipedia.org/wiki/กุ้งกุลาดำ
คำช่วยค้นหา(keyword): กุ้งกุลาดำ
ผู้บันทึกข้อมูล:นางสาวธัญญาเรศ มิ่งมงคล
วันที่บันทึกข้อมูล:7/3/2010 6:50:06 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:7/3/2010 6:50:44 PM
จำนวน view:1474 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด