ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

งูดิน

ชื่อท้องถิ่น:งูดิน
ชื่อสามัญ:งูดินบ้านCommon blind snake
ชื่อวิทยาศาสตร์:Rhamphottphlops braminus
ชื่อวงศ์:Typhopidae
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลื้อยคลาน
ลักษณะสัตว์:เป็นงูดินที่พบได้ทั่วไป  มีความยาวประมาณ 23 ซ.ม  มีสีเหมือนกันตลอดตัวเป็นสีนำ้ตาลเข้มจนถึงสีดำ  ผิวเป็นมันเงา  บางครังจะพบว่าสีด้านท้องถิ่นมีสีอ่อนกว่าด้านบนลำคอ
ปริมาณที่พบ:มาก
การใช้ประโยชน์:อื่นๆ
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:-
แหล่งที่พบ:ตามดิน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:มีตลอด
แหล่งที่มาของข้อมูล:ตำบลนาเวียง
คำช่วยค้นหา(keyword): งูดิน
ผู้บันทึกข้อมูล:ศศิธร วงศ์จันทร์
วันที่บันทึกข้อมูล:6/22/2010 1:34:06 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:2236 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด