ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

อีเห็น

ชื่อท้องถิ่น:อีเห็น
ชื่อสามัญ:อีเห็นธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์:Paradoxurus hermaphroditus
ชื่อวงศ์:Viverridae
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลักษณะสัตว์: มีความยาวลำตัวประมาณ 43 - 71 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 40-66 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 2 - 5 กิโลกรัม ขนตามลำตัวมีสีเทาเข้มเกือบดำ จมูก หาง ปลายเท้าและปลายหางมีสีดำ บริเวณหน้ามีสีขาวเหมือนใส่หน้ากากคาดผ่านหน้าผาก มีแต้มสีขาวใต้ตาและข้างจมูก ระหว่างตาและดั้งจมูกมีสีดำ มีลายจุดดำตามแนวหลัง 3 เส้น ต่อมที่ก้นมีกลิ่นเหม็นฉุน ของเหลวที่ขับออกมาจากต่อมที่ก้นมีลักษณะเป็นน้ำมันสีน้ำตาล สัตว์จะใช้ถูตามต้นไม้เป็นเครื่องหมายแสดงอาณาเขต
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:-
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:ชาวอำนาจเกือบทุกพื้นที่นำอีเห็นมาเป็นอาหารโดยการย่าง ปิ้ง อ่อม หมกและผัดเผ็ด
แหล่งที่พบ:ที่ป่าราบ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดุ
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:สุริษา มะลิรัตน์
วันที่บันทึกข้อมูล:6/22/2010 11:33:46 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:1273 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด