ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

เต่างับ เต่าแงบ

ชื่อท้องถิ่น:เต่างับ เต่าแงบ
ชื่อสามัญ:เต่าหับ
ชื่อวิทยาศาสตร์:cuora amboinensin
ชื่อวงศ์:emydidae
ประเภทสัตว์:สัตว์บก-สัตว์เลื้อยคลาน
ลักษณะสัตว์:

เป็นเต่าที่มีขนาดค่อนข้างเล็กกระดองบนสีดำหรืมีสีน้ำตาลปนกระดองล่างสีขาวอมเหลืองหรืออมเขียวหนังสีคขาวเเต่ขาสีเทาแต่ด้านบนมีเส้นสีเหลืองผ่านจากจมูกไปที่คอ

ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:เป็นอาหาร
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:เป็นอาหารโดยการอ่อมหรือผัดเผ็ด
แหล่งที่พบ:ตามคลองน้ำลำคลอง
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดู
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:วิลัยพร พันธ์พวง
วันที่บันทึกข้อมูล:6/22/2010 10:47:06 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:6/22/2010 10:48:19 AM
จำนวน view:1457 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด