ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปลาหลดจุด

ชื่อท้องถิ่น:ปลาหลดจุด
ชื่อสามัญ:ปลาหลดจุด spotted spiny
ชื่อวิทยาศาสตร์:macrognathus siamensts
ชื่อวงศ์:Mastacembelidae
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:เป็นปลาที่มีลำตัวยาว มีความยาว 15-30 ซม.ตัวปลากลมมน ด้านข้างลำตัวแบน หัวเล็กจงอยปากเรียวแหลมปากเล็ก ตาเล็ก ครีบเล็ก      ครีบหลัง และครีบก้นยาวมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบหางมีขนาดเล็ก ไม่มีครีบท้อง หลังมีสีน้ำตาล ใต้ท้องมีสีนำตาลอ่อนปนหลังมีจุดสีดำที่ครีบหลัง 3-5 จุด บางตัวมีจุดดำที่โคนหาง 1 จุด มีเกล็ดเล็กมากจนมองดูเหมือนไม่มีเกล็ด อยู่ในวงศ์เดียวกับปลากระทิง แต่มขนาดเล็กกว่ามาก
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:-
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:เป็นอาหารโดยการต้ม ปิ้ง หมก หรือ ตากแห้งแล้วนำไปปิ้ง ทอด
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:สารานุกรม
คำช่วยค้นหา(keyword): ปลาหลดจุด
ผู้บันทึกข้อมูล:วิราวรรณ พันอุด
วันที่บันทึกข้อมูล:6/18/2010 2:19:38 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:621 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด