ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปลาก่า

ชื่อท้องถิ่น:ปลาก่า
ชื่อสามัญ:ปลาหอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์:Pristolepis fasciatus
ชื่อวงศ์:Nandidae
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:เป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างป้อม ลำตัวด้านข้างแบน พื้นลำตัวสีเขียวหรือน้ำตาลปนเหลือง มีเก็ดปกคลุมทั่วตัว มีแถบสีดำพาดขวางลำตัว 8-12 แถบ หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ ปากเล็กยืดหดได้เล้กน้อยมีฟันซี่เล็กๆเป็นแวอยู่บนขากรรไกรบนและล่าง รูจมูกแยกจากกันอย่างเด่นชัดและอยู่ชิดกับตา ครีบหางมีสองส่วนเชื่อมติดกันเป็นแนวยาว โดยส่วนหน้าเป้นก้านเดียวมีลักษณะทั่วไปเป็นหนามแหลมคม ส่วนหลังเป็นครีบออ่น ครีบก้นใหญ่มีก้นครีบแข็งและมีความยาว 5-20 ซม. มีนิสัยก้าวร้าว กัดทำร้ายกันเอง พบตามลำคลอง หนอง บึง ทุกภาคของประเทศไทย อาหารของปลาหมอช้างเหยียบ คือ พวกไข่ปลาทุกชนิด ลูกกุ้ง ลุกปลาและแมลงน้ำ
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:-
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:นิยมนำมาบริโภคเป้นอาหาร โดยการต้มและทำปลาร้า
แหล่งที่พบ:-
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:สารานุกรม ทัพยากรชีวภาพ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
คำช่วยค้นหา(keyword): ปลาก่า
ผู้บันทึกข้อมูล:วิชุดา แสนจักร
วันที่บันทึกข้อมูล:6/18/2010 1:26:59 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:-
จำนวน view:666 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:^ ไปบนสุด