ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปลากัด

ชื่อท้องถิ่น:ปลากัด
ชื่อสามัญ:ปลากัด
ชื่อวิทยาศาสตร์:Betta imbellisLadiges 1975
ชื่อวงศ์:Osphronemidae
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:สีเขียวอมแดง
ปริมาณที่พบ:มาก
การใช้ประโยชน์:อื่นๆ
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:เลี้ยงดูเพื่อความสวยงาม
แหล่งที่พบ:หนองนำ
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=24196
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:ธีระศักดิ์ แสนณรงค์
วันที่บันทึกข้อมูล:6/6/2010 3:37:27 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:8/19/2010 8:37:31 PM
จำนวน view:655 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:


^ ไปบนสุด