ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

แมงมุม

ชื่อท้องถิ่น:แมงมุม
ชื่อสามัญ:   แมงมุม    
ชื่อวิทยาศาสตร์:Latrodectus geometricus
ชื่อวงศ์:Theridiidae
ประเภทสัตว์:แมลง
ลักษณะสัตว์:แมงมุม จัดเป็นสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์ขาข้อ เช่นเดียวกับแมลง กิ้งกือ ปู เป็นต้น แมงมุมมีอาหารเป็นพวก เพลี้ยอ่อน ตัวหนอน ผีเสื้อ แมลงวัน เป็นตัน จึงมีความสำคัญในระบบนิเวศทางการเกษตร และระบบนิเวศทั่วไป แมงมุมบางชนิดมีการชักใยเป็นข่ายดักจับสัตว์ที่เป็นเหยื่อ แมงมุมจะมีช่วงลำตัวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า ที่ประกอบไปด้วยส่วนหัวและอกที่เชื่อมติดกัน และส่วนหลัง คือ ส่วนท้อง และแมงมุมไม่มีปีก  มีส่วนหัวและอกเชื่อมกัน แยกออกจากส่วนท้องอย่างชัดเจน มันมีขา 8 ขา ที่ปลายขามีเล็บเล็กแหลมมันจะใช้น้ำมันลื่น ๆ เคลือบเล็บนี้ไว้ ทำให้เดินไปมาบนใยแมงมุมเหนียว ๆ ได้
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:อื่นๆ
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:กำจัดแมลง/ศัตรูพืช
แหล่งที่พบ:ทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:ต่อมผลิตใยของแมงมุม
อยู่ที่ปลายสุดของส่วนท้อง แมงมุมจะชักใยเพื่อสร้างที่อยู่อันปลอดภัย และใช้จับเหยื่อนอกจากนี้ยังใช้ใยสร้างถุงใส่ไข่ของมันด้วย  ถ้าแมลงบินไปติดใยแมงมุมเหนียว ๆ มันจะหนีไปไหนไม่ได้และถูกแมงมุมจับกินเป็นอาหาร
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล: http://th.wikipedia.org
คำช่วยค้นหา(keyword): แมงมุม
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:5/5/2010 9:35:26 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:2/14/2011 4:36:15 PM
จำนวน view:16682 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด