ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

จั๊กจั่นงวง

ชื่อท้องถิ่น:จั๊กจั่นงวง
ชื่อสามัญ: Lanternflies หรือ Lantern Bugs
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pyrops candelaria
ชื่อวงศ์:วงศ์ Fulgoridae
ประเภทสัตว์:แมลง
ลักษณะสัตว์:จักจั่นงวง เป็นแมลงที่ไม่มีพิษ มันมีปากแบบดูด ดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชเป็นอาหาร ส่วนใหญ่มีงวงที่สามารถเรืองแสงได้ในเวลากลางคืน จึงได้ชื่อว่า "Lanternflies"
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:อื่นๆ
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:สร้างอากาศในดิน
แหล่งที่พบ:ทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:การแพร่กระจาย เป็นแมลงที่แพร่กระจายในทวีปเอเชีย
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:-
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.bloggang.com/
คำช่วยค้นหา(keyword): จั๊กจั่นงวง
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:5/5/2010 9:35:26 AM
วันที่แก้ไขล่าสุด:2/15/2011 4:07:24 PM
จำนวน view:2617 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด