ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

นกเอี้ยงดำ

ชื่อท้องถิ่น:นกเอี้ยงดำ
ชื่อสามัญ:นกเอี้ยงหงอน Crested myna
ชื่อวิทยาศาสตร์:Acridotheres javanicus
ชื่อวงศ์:-
ประเภทสัตว์:สัตว์ปีก
ลักษณะสัตว์:ขนาดตัวประมาณ 25 เซนติเมตร ขนลำตัวดำตลอด มีหงอนยาวบนหน้าผาก จะงอยปากสีเหลือง ใต้ก้นขาวเวลาบินจะเห็นสี ขาวบนปีก อยู่รวมกันเป็นฝูงบางครั้งก็ปนอยู่กับนกเอี้ยงสาริกา ชอบหากิน อยู่ในสภาพป่าธรรมชาติที่ไกลจากบ้านเรือนมนุษย์ พบบ่อยตามทุ่งนาที่ ป่าโล่ง โดยเฉพาะใกล้ฝูงวัวควาย ในประเทศไทยเป็นนกที่พบทั่วไปยกเว้น ภาคใต้ เนื่องจากนกนี้ชอบอาศัยอยู่ในที่ราบเขตร้อน ซึ่งมีลักษณะอากาศ ที่แบ่งเป็นหน้าฝนและหน้าแล้งอย่างชัดเจน(tropical savanna climate) นอกจากนี้จะพบอาศัยอยู่ในอินโดนีเซียและอินเดียด้วย อาหารและการ สร้างรังคล้ายนกเอี้ยงสาริกา แต่ส่วนใหญ่ชอบทำรังในโพรงไม้
ปริมาณที่พบ:ปานกลาง
การใช้ประโยชน์:อื่นๆ
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:เลี้ยงดูเล่น
แหล่งที่พบ:ทุ่งนาไร่และป่าชุมชน ชุมชนบ้านโนนแต้
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:-
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:3/25/2010 5:18:25 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:1/24/2011 11:15:17 AM
จำนวน view:1040 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด