ทรัพยากรชีวภาพสัตว์

ปลาหมัด

ชื่อท้องถิ่น:ปลาหมัด
ชื่อสามัญ:ปลากริมควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์:Stiped croaking gourami
ชื่อวงศ์:Trichopsis vittatus
ประเภทสัตว์:สัตว์น้ำ
ลักษณะสัตว์:เป็นปลาที่มีอวัยวะช่วยหายใจ (Labyrinth organ) เหมือนกับปลากัดและจัดเป็นญาติสนิทกัน  ปลากริมควาย (Trichopsis vitatus) เป็นปลากริมขนาดใหญ่ที่สุดโตเต็มที่ประมาณ 7 ซม. พบได้ง่ายมีทั่วไป ทั้งเเหล่งน้ำนิ่ง เเละเเหล่งน้ำทีมีกระเเสน้ำไหล น้ำที่ขังตามทุ่งต่างๆ รวมทั้งท่อน้ำทิ้งริมถนน
มีการกระจายพันธุ์ในกว้าง ทั่วเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกประเทศและจากการกระจายพันธุ์ในวงกว้างมาก ทำให้เกิดความพิเศษในปลาแต่ละถิ่นจึงมีมีลักษณะและสีเเละลวดลายแตกต่างกันไปบ้าง ตามเเหล่งที่อยู่อาศัย อาหาร เเละปัจจัยเเวดล้อมต่างๆกัน
ปริมาณที่พบ:น้อย
การใช้ประโยชน์:-
อธิบายวิธีการใช้ประโยชน์:

ปลาสวยงาม

แหล่งที่พบ:กุดซิน
ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม:-
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ได้:ทุกฤดูกาล
แหล่งที่มาของข้อมูล:ข้อมูลการสำรวจของชุมชนร่วมกับ มมส.
คำช่วยค้นหา(keyword):-
ผู้บันทึกข้อมูล:Admin
วันที่บันทึกข้อมูล:3/25/2010 3:54:52 PM
วันที่แก้ไขล่าสุด:8/30/2010 12:00:21 PM
จำนวน view:924 ครั้ง
สถานะการตรวจสอบ:ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปภาพ:
^ ไปบนสุด